Koszyk : 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego strefamaluszka.pl

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Strefa Maluszka.

Złożenia zamówienia w sklepie internetowym strefamaluszka.pl przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. Konsument w momencie składania zamówienia jest świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

1. Informacje ogólne

Sprzedającym jest firma Michał Lendzion z siedzibą w Gdyni, przy ul. Partyzantów 28/28, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gdyni do Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem 221098189, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-206-32-83.

Firma Michał Lendzion prowadzi działalność sprzedażową za pośrednictwem sklepu internetowego strefamaluszka.pl, działającego pod adresem www.strefamaluszka.pl oraz portalu aukcyjnego allegro u sprzedawcy o nazwie strefamaluszka. Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych. Na wszystkie zamówione Towary Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci rachunku. Sprzedający nie wystawia faktur VAT.

W ofercie Sprzedającego znajdują się produkty dedykowane dzieciom, w tym ubrania, zabawki, foteliki samochodowe, sanki i inne dodatki. Przedmiotem transakcji są Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu strefamaluszka.pl oraz sprzedawcy allegro o nazwie strefamaluszka. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu strefamaluszka.pl oraz na koncie sprzedawcy allego o nazwie strefamaluszka jest firma Michał Lendzion, dalej zwana Sprzedajacym.

Wykonawcą strony internetowej sklepu strefamaluszka.pl była firma ITelier.

Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl oraz u sprzedawcy allegro "strefamaluszka", dalej zwanym Kupującym, może być przedsięiorca jak również konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" jest Kupujący i Sprzedający.

Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego.

Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka"jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki są dostarczane również poza granice państwa polskiego.

Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Sprzedającego. W przypadku niedostępności Towarów, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.

2. Zamawianie Towaru i KONTAKT ze Sprzedającym

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną przez Kupującego Sprzedającemu.

Zamawianie Towaru odbywa się poprzez:

 • Sklep internetowy strefamaluszka.pl, działający pod adresem www.strefamaluszka.pl (sklep internetowy jest czynny w dniach: pon.-niedz., w godz.: 24 godz. na dobę; z wyłączeniem przerw technicznych);
 • Allegro: konto strefamaluszka (pon.-niedz., w godz.: 24 godz. na dobę);
 • E-mail: biuro@strefamaluszka.pl (pon.-niedz., w godz.: 24 godz. na dobę);
 • Telefon: 607-459-123 lub 535-260-581 (pon.-piąt. w godz. 8-20, sob. 9-14);
 • Odbiór osobisty: Michał Lendzion, ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający może zweryfikować, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo, a w przypadku zaistnienia wątpliwości Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Kupującego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia oraz nieprzestrzeganiem przez Kupującego warunków Regulaminu. Dane podawane przez Kupującego nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Po otrzymaniu prawidłowego zamówienia Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową Sprzedający ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Kupującego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedającego.

3. Koszty zakupu

Koszt zakupu zawiera cenę Towaru oraz koszt transportu.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego towaru). Oferta ważna jest do wyczerpania zapasów Towarów.

Koszt dostawy Towaru nie zależy od wartości ani liczby zamawianych Towarów, lecz od ich sumarycznej wagi. Kupujący ponosi opłatę za przesyłkę tylko jeden raz.

Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Kupujący ponosi opłatę za przesyłkę tylko jeden raz.

Koszty transportu: cena przesyłki zawiera cenę usługi transportowej wg cennika:

 • Poczty Polskiej (dla przesyłek o wadze do 2 kg) oraz cenę opakowania,
 • firmy kurierskiej (dla przesyłek o wadze do 2 kg i powyżej 2 kg) oraz cenę opakowania.

Cena opakowania:

 • 1 zł w przypadku przesyłek o wadze do 2 kg,
 • 4 zł w przypadku przesyłek o wadze powyżej 2 kg.

W przypadku zakupu większej liczby Towarów możliwa jest indywidualna wycena przesyłki. Kupujący ma prawo skontakotwać się w tym celu ze Sprzedającym na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefonicznie: 607-459-123.

W przypadku wysyłki zagranicznej koszt przesyłki zawiera cenę usługi transportowej wg cennika Poczty Polskiej oraz cenę opakowania.

 • Dla Kupujących z krajów Unii Europejskiej Sprzedający umożliwił wybranie sposobu dostawy kupowanych Towarów (dla przesyłek o wadze do 2 kg) w formularzu zamówienia. W przypadku zamówienia Towarów o sumarycznej wadze powyżej 2 kg każdorazowo wartość dostawy jest ustalana indywidualnie. W tym celu Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefonicznie: 607-459-123.
 • Dla Kupujących z krajów spoza Unii Europejskiej każdorazowo wartość dostawy jest ustalana indywidualnie. W tym celu Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefonicznie: 607-459-123.

4. Dostawa Towaru

Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie sprzedaży.

Termin dostawy jest określony przez czas wysyłki Towaru od Sprzedającego lub Dostawcy Sprzedajacego oraz czas realizacji usługi transportowej, zleconej zgodnie ze wskazaniem i zapłatą Kupującego, Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

Towar wysyłany jest w ciągu 1-7 dni od daty wpływu płatności za zamówienie, zgodnie z informacją zawartą w ofercie sprzedaży. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane najszybciej jak się da.

Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy, nieobecność odbiorcy itp.). W takiej sytuacji Sprzedający umożliwi Kupującemu ponowny sposób odbioru Towaru po uzgodnieniu sposobu jego przekazania, przy czym nastąpi ono po uiszczeniu odpowiednich płatności przez Kupującego, będących sumą ceny przesyłki zwrotnej, którą poniósł Sprzedający i ceny przesyłki ponownej do Kupującego.

W przypadku, gdy nie wszystkie Towary znajdują się w danej chwili w magazynie, wówczas zlecenie realizowane jest w dostawach częściowych o czym Kupujący jest informowany w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną. W takim wypadku koszt transportu Kupujący ponosi tylko jednokrotnie.

Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru (brak w magazynie, brak u Dostawcy Sprzedajacego). Kupujący powiadamiany jest o tym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego.

5. Sposób i termin zapłaty za zakupy

Kupujący po złożeniu zamówienia ma 4 możliwości uregulowania płatności:

1) płatność za pośrednictwem systemu płatności on-line dotpay;

2) płatność przelewem na następujący numer konta bankowego:

62 2530 0008 2027 1021 6172 0001 (NestBank)
Michał Lendzion
ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia

3) opłata za pobraniem doręczycielowi z Poczty Polskiej lub kurierowi (zgodnie ze wskazaniem Kupującego), przy czym Sprzedający oferuje możliwość płatność przy odbiorze Towarów o łącznej wadze do 2 kg. W tym celu Sprzedający prosi o kontakt z firmą Strefa Maluszka na adres e-mailowy biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefoniczny: 607-459-123;

4) płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego, przy czym Sprzedający oferuje możliwość odbioru osobistego Towarów o łącznej wadze do 2 kg i płatność przy odbiorze - w tym celu Sprzedający prosi o kontakt z firmą Michał Lendzion na adres e-mailowy biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefoniczny: 607-459-123.
Adres odbioru osobistego: Michał Lendzion, ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia.

Termin ważności zamówienia wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zakupu w tym terminie, Sprzedający wysyła Kupującemu przypomnienie o zawarciu transakcji, zaś po upływie kolejnych 3 dni zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

6. Istnienie oraz treść gwarancji oraz sposoby jej realizacji

Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad (z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży) i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W przypadku objęcia towarów gwarancją producenta lub Dostawcy Sprzedajacego lub dystrybutora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosowne oświadczenie jest umieszczane w opisie transakcji Sprzedającego. Termin gwarancji jest w takich ofertach ściśle zastrzeżony.

7. Reklamacje

W przypadku gdy nabyty Towar posiada wadę techniczną lub istnieje niezgodność Towaru z opisem w ofercie sprzedaży bądź w innym niewymienionym wyżej przypadku, Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@strefamaluszka.pl lub w formie pisemnej na adres: Michał Lendzion, ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
1) Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;
2) Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (datę zakupu);
3) Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;
4) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację/przyczyny reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru wraz z kosztami przesyłki lub zaproponuje mu inne dogodne rozwiązanie (np. wymiana na inny dostępny w ofercie sklepu Sprzedajacego Towar).

Sprzedający przekaże ww. kwotę na wskazany numer konta bankowego Kupującego w terminie do 7 dni.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Uwaga! Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego ponosi Sprzedający (równowartość kosztów, które poniósł Kupujący, aby odesłać Towar do sklepu Sprzedającego). Sprzedający zastrzega, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu Sprzedającego na koszt odbiorcy (za pobraniem).

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy/Zwrot Towaru

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy/zwrócić nieużywany Towar bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (tj. koszty Towaru i koszty przesyłki), jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego w danej ofercie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów przesyłki. Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość kosztu Towaru i kosztu najtańszej przesyłki oferowanej w danej ofercie.

Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

UWAGA! Sprzedający zastrzega, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu Sprzedającego na koszt odbiorcy (za pobraniem).

Nie ma ustawowego obowiązku zwrotu Towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie.

Nie ma ustawowego obowiązku dołączania paragonu do odsyłanego Towaru. Jednak ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedającego, Sprzedający sugeruje go dołączyć.

Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka"/dokonać zwrotu Towaru zakupionego u Sprzedającego, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, przesyłając je na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

W przypadku otrzymania od Kupującego w e-mailu oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze Sprzedającym umowy, Sprzedający potwierdza Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia.

Kupujacy przesyła Towar lub dostarcza go osobiście zgodnie z adresem: Michał Lendzion, ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia.
________________________________________

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
Michał Lendzion,
ul. Partyzantów 28/28,
81-423 Gdynia

Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych Towarów:
……….……………………………………, numer zamówienia/oferty………………………………………,
……….……………………………………, numer zamówienia/oferty………………………………………,
……….……………………………………, numer zamówienia/oferty………………………………………,
.......

Data zawarcia umowy: ……………………,
data odbioru: ……………………..................

Imię i nazwisko: ………………..................................................................................……
Login Allegro (gdy zakup dokonany był za pośrednictwem allegro u sprzedawcy "strefamaluszka"): ……………………
Adres: ……………………...............................................................................................

Data: ……………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) ……………………
________________________________________

9. Brak odstąpienia od umowy

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedajacy oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Przedmiotem transakcji są Towary wymienione i opisane w ofercie sprzedaży zamieszczonej na stronie intermetowej sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka".

Każdy oferowany przez Sprzedającego Towar jest szczegółowo opisany. Sprzedający prosi Kupującego o dokładne zapoznanie się z tymi danymi i przemyślaną decyzję o zakupie (w przypadku zakupu odzieży prosi o kierowanie się dokładnymi wymiarami ubranek, gdyż rozmiary mogą różnić się między sobą, nawet u tego samego producenta).

12. Inne

Sprzedajacy odwołuje Oferty tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.

Sprzedający dołoży starań, aby udzielić wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie kierowne do niego przez Kupującego.

13. Ochrona danych osobowych, klauzula Informacyjna RODO

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z RODO informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Michał Lendzion z siedzibą w Gdyni, ul. Partyzantów 28/28, 81-423 Gdynia.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Kupującego, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy "strefamaluszka" na platformie Allegro lub ewentualnie inne informacje udostępnione przez Kupującego w nieobowiązkowym polu "Dodatkowe informacje" w formularzu zamówienia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres max. 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub ewentualnie w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
 • Dane osobowe są przekazywane do Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej w celu dostarczenia Kupującemu przesyłki wg określonego przez Kupującego sposobu dostarczenia Jemu zamówionego towaru.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi (realizacji zamówień i dostarczenia Kupującemu przesyłki).

14. Polityka plików cookies

Strona intermetowa sklepu strefamaluszka.pl wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon, tablet, itp.) Kupującego lub innej osoby korzystającej z treści publikowancyh na stronie sklepu strefamaluszka.pl, zwanych dalej Użytkownikami i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sklepu strefamaluszka.pl. Pliki cookies wykorzystywane są do rozpoznawania urządzenia końcowego Użytkownika i zapamiętywania Jego preferencji przeglądania.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub zmienić w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

15. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Towary prezentowane na stronie internetowej www.strefamaluszka.pl sklepu strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w sklepie strefamaluszka.pl lub u sprzedawcy allegro "strefamaluszka" będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, przy czym Kupujacemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.