Koszyk : 0,00 zł

Przesyłka

1. Cena przesyłki

Dostarczenie Towaru do Kupującego jest płatne. Koszt dostawy Towaru zależy od sumarycznej wagi zamawianych Towarów, a nie zależy od wartości ani liczby Towarów kupionych w ramach jednego zamówienia.

Kupujący ponosi opłatę za przesyłkę w ramach jednego zamówienia tylko jeden raz.

Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru realizowana jest w dostawach częściowych, to Kupujący jest informowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia i ponosi opłatę za przesyłkę w ramach tego zamówienia tylko jeden raz.

Cena przesyłki zawiera cenę usługi transportowej oraz cenę opakowania.

Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu strefamaluszka.pl jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki są dostarczane również poza granice państwa polskiego.

1) W przypadku zamówień dostarczanych na terenie Polski cena usługi tranportowej naliczana jest wg cennika:

  • Poczty Polskiej (dla przesyłek o wadze do 2 kg),
  • firmy kurierskiej (dla przesyłek o wadze do 2 kg i powyżej 2 kg).

Cena opakowania dla ww. przesyłek wynosi odpowiednio:

  • 1 zł w przypadku przesyłek o wadze do 2 kg,
  • 4 zł w przypadku przesyłek o wadze powyżej 2 kg.

Cena przesyłki kalkulowana jest w zależności od sumarycznej wagi zamawianych Towarów. Sprzedający udostępnia Kupującemu możliwe opcje dostawy dla zamówionych przez Kupującego Towarów. Kupujący wybiera sposób dostawy dla swojego zamówienia w formularzu zamówienia na stronie sklepu strefamaluszka.pl spośród udostępnionych Kupującemu opcji przesyłek. Sprzedający oznaczył taki rodzaj dostawy przykładowo jako: "PL - list polecony firmowy", "PL - odbiór osobisty", "PL - przesyłka kurierska" itp.

Szczegółowe wysokości opłat za przesyłkę dostarczaną na terytorium Polski zamieszczono w tabelach 1.1 i 1.2.

Tabela 1.1. Opłaty za przesyłki dostarczane przez Pocztę Polską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zależności od wagi przesyłki

Waga przesyłki

PL - Paczka Pocztex 48

PL - Paczka Pocztex 48 pobranie

[kg]

[zł]

[zł]

< 0,5

11,50

14,00

< 2

11,50

14,00

Tabela 1.2. Opłaty za przesyłki dostarczane przez firmę kurierską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zależności od wagi przesyłki
 

Waga przesyłki

PL - Przesyłka kurierska

[kg]

[zł]

< 2

20,00

< 6

24,00

< 12

48,00

W przypadku zakupu większej liczby Towarów możliwa jest indywidualna wycena przesyłki. Kupujący ma prawo skontaktować się w tym celu ze Sprzedającym.

2) W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski do krajów Unii Europejskiej koszt przesyłki zawiera cenę usługi transportowej wyłącznie wg cennika Poczty Polskiej oraz cenę opakowania.

Dla zamówień wysyłanych do krajów Unii Europejskiej Sprzedający w formularzu zamówienia umożliwia wybranie sposobu dostawy kupowanych Towarów (dla przesyłek o wadze do 2 kg). Sprzedający oznaczył taki rodzaj dostawy jako "EU - list polecony priorytetowy".

Szczegółowe wysokości opłat za przesyłkę o wadze do 2 kg, dostarczaną poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium krajów Unii Europejskiej zamieszczono w tabeli 1.3.

W przypadku zamówienia Towarów o sumarycznej wadze powyżej 2 kg każdorazowo wartość dostawy jest ustalana indywidualnie. W tym celu Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefonicznie: 607-459-123.

Tabela 1.3. Opłaty za przesyłki o wadze do 2 kg, dostarczane przez Pocztę Polską poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium krajów Unii Europejskiej w zależności od wagi przesyłki
 

Waga przesyłki

EU - List polecony priorytetowy

[kg]

[zł]

< 1

36,00

< 2

66,00

3) W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski do krajów spoza Unii Europejskiej koszt przesyłki zawiera cenę usługi transportowej wyłącznie wg cennika Poczty Polskiej oraz cenę opakowania. Każdorazowo wartość takiej dostawy jest ustalana indywidualnie. W tym celu Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mailowy: biuro@strefamaluszka.pl lub ewentualnie telefonicznie: 607-459-123. W takim przypadku Sprzedający w formularzu zamówienia nie umożliwia wybrania sposobu dostawy.

2. Dostawa Towaru

Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie sprzedaży.

Termin dostawy jest określony przez czas wysyłki Towaru od Sprzedającego lub Dostawcy Sprzedajacego oraz czas realizacji usługi transportowej, zleconej zgodnie ze wskazaniem i zapłatą Kupującego, Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

Towar wysyłany jest w ciągu 1-7 dni od daty wpływu płatności za zamówienie, zgodnie z informacją zawartą w ofercie sprzedaży. Standardowo czas przekazania zamówienia - o łącznej wadze Towarów nieprzekraczjącej 2 kg - do wysyłki wynosi 1-2 dni, a w przypadku zamówienia o łacznej wadze Towarów powyżej 2 kg zlecenie transportu odbywa się w ciągu 3-5 dni od złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania wpływu kwoty odpowiadającej danemu zakupowi na konto Sprzedającego (przy płatności przelewem). Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane najszybciej jak się da.

Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy, nieobecność odbiorcy itp.). W takiej sytuacji Sprzedający umożliwi Kupującemu ponowny sposób odbioru Towaru po uzgodnieniu sposobu jego przekazania, przy czym nastąpi ono po uiszczeniu odpowiednich płatności przez Kupującego, będących sumą ceny przesyłki zwrotnej, którą poniósł Sprzedający i ceny przesyłki ponownej do Kupującego.

Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru (brak w magazynie, brak u Dostawcy Sprzedajacego). Kupujący powiadamiany jest o tym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego.

3. Uszkodzenia Towaru podczas transportu

Sprzedający uprasza Kupującego o sprawdzenie stanu technicznego Towaru w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriera.

W razie stwierdzenia przez Kupującego jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które mogły powstać podczas transportu czy braków towarowych, spisanie protokołu reklamacyjnego jest niezbędne, aby móc reklamować usługę kurierską i stanowią podstawę roszczeń Kupującego względem Sprzedającego. Zgodnie z ustawą Prawo przewozowe przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

W przypadku niespisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera, Sprzedający nie ma obowiązku uwzględnić reklamacji dotyczącej uszkodzeń Towaru podczas transportu i może podnieść zarzut, iż uszkodzenia nastąpiły już po wydaniu Towaru.

Informację o konieczności sprawdzenia Towaru Kupujący otrzymuje również drogą e-mailową.

________________________________________

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji:

E-mail: biuro@strefamaluszka.pl (pon.-niedz., w godz.: 24 godz. na dobę).
Telefon: 607-459-123 lub 535-260-581 (pon.-piąt. w godz. 8:00-20:00, sob. 9:00-14:00).